Duurzaamheid

Als oliemaatschappij is het de verplichting van Ingelbeen om al het mogelijke te doen om onze ecologische voetafdruk te verkleinen door milieu- en klimaatbescherming te verankeren in onze processen en richtlijnen, ten voordele van toekomstige generaties.

Het verkleinen van onze ecologische voetafdruk staat hoog op de Ingelbeen agenda. In die zin heeft de vernieuwing van haar ISO 9001 certificatie Ingelbeen Soete ertoe aangezet om nog meer te investeren in een groenere werkomgeving. Om dit doel te bereiken, hebben we de domeinen geanalyseerd en gedefinieerd waarop we actie kunnen ondernemen om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. 

 

State-of-the-art transport voor een groener milieu!

De grootste uitdaging in onze pogingen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, ligt in de samenstelling en het beheer van ons wagenpark.

Om tot reducties te komen, investeert Ingelbeen Soete in een complete vloot die bestaat uit EURO VI vrachtwagens van de laatste generatie en die gebruik maken van synthetische Mobil oliën.

Deze vrachtwagens zijn allemaal uitgerust met de nieuwste Adaptive Cruise Control en Volvo's I-Save technologie. Wij verbeteren onze logistiek verder om ervoor te zorgen dat elke klant altijd door dezelfde vrachtwagenchauffeur wordt beleverd.

Telemetrische systemen die bij de klant geïnstalleerd zijn, zorgen ervoor dat we minder spoedeisende transporten hebben.

Onze klanten hebben onze volledige steun om hun energie- en olieverbruik te beperken door synthetische Mobil-smeermiddelen.

 

Systematisch zoeken naar innovatie

Ingelbeen onderscheidt zich door zijn proactieve zoektocht naar alternatieven en innovaties om de vooruitzichten van de sector op lange termijn te verzekeren.

Na het installeren van zonnepanelen op haar gebouwen, investeerde Ingelbeen in meer dan 12 standaard laadstations voor EV's en twee superchargers die een elektrische auto tot 80 procent kunnen laden in minder dan 9 minuten.

 

 

Exacte controle van het brandstofverbruik en het rijgedrag van onze chauffeurs.

Onze chauffeurs krijgen van bij het begin een interne opleiding over ecodriving. Het doel ervan is de chauffeurs de juiste rijstijl en het juiste gedrag op de weg aan te leren om het gebruik van het voertuig te optimaliseren, te anticiperen op situaties, goed om te gaan met hellingen en traagheid - in feite alle factoren die bijdragen tot een minimaal brandstofverbruik.

Dankzij deze jaarlijkse opleiding letten onze chauffeurs extra goed op de weg en anticiperen ze meer op situaties, waardoor ook ongevallen worden voorkomen.

Het brandstofverbruik van onze voertuigen wordt voortdurend gecontroleerd. Elke chauffeur wordt gecoacht op zijn rijgedrag, dit alles met het oog op het begrijpen en - samen met hem - analyseren van eventuele gewoonten die een overmatig brandstofverbruik veroorzaken.

 

 

 

Milieuvriendelijke gebouwen

Onze gebouwen zijn zo ontworpen dat ze zo weinig mogelijk energie verbruiken. Door de installatie van meer dan 80.000 Wp zonnepanelen, aanwezigheidsdetectoren om onze LED-verlichting automatisch aan/uit te schakelen, lichtkoepels en een uitstekende isolatie, neemt Ingelbeen Soete een eco-verantwoordelijke houding aan bij het gebruik van haar gebouwen en faciliteiten.

We recupereren ook al het regenwater zodat we dit kunnen hergebruiken.

 

 

Producten om onze klanten te helpen hun voetafdruk te verkleinen

Wij helpen onze klanten door een weloverwogen (synthetische) keuze van de juiste olie om vervuiling, energieverbruik en afval te verminderen.

Voorbeelden hiervan zijn:

- Zak in een Doos

- Mobil Delvac 1 LE 5w30 met bewijs van prestatie

- Dataloggers om te laten zien hoe onze producten bijdragen aan hun duurzaamheid

- Regelmatige berichten over duurzaamheid (bijv. lancering nieuw product wt 320)

- Energiebesparing met Mobil SHC Gear 220

 

 

Synchromodaal transport

Multimodaal vervoer biedt verschillende voordelen voor het milieu.

- Het maakt een grotere flexibiliteit mogelijk door het dagelijkse vertrek.

- Het laadvermogen is groter (groter dan dat van het wegvervoer).

- Het lage ongevallenpercentage zorgt voor een grotere veiligheid van de vervoerde goederen.

 

Maar bovenal kan door multimodaal vervoer de impact van de CO2-uitstoot worden verminderd en profiteert de samenleving als geheel van het feit dat er minder vrachtwagens op de weg zijn.